Aðferðir við listsköpun – nemendur á Námsbraut í skapandi ljósmyndun 1 og Spessi

Nú í vikunni lauk áfanganum Aðferðir við listsköpun hjá nemendum á Námsbraut í skapandi ljósmyndun 1. Í síðastu kennslustund  áfangans var yfirferð á skilaverkefnum nemenda og þá  var kaffi og bakkesli eins og hefðin segir til um og í lokin er auðvitað  tekin hópmynd.

það var Spessi sem leiddi nemendur í vinnunni í áfanganum. Viðfangsefnið áfangans  var að þjálfa nemendur í að tileinka sér vinnubrögð í rannsóknarvinnu.

Nemendur fengu  úthlutað rannsóknarverkefnum sem fólu í sér að vinna með ýmis hverfi

stór-höfuðborgarsvæðisins; Vogahverfið, Smiðjuhverfið í Kópavogi og Kársnesið svo dæmi séu tekin.

Í lok áfangans  kynnti hver nemandi ljósmyndaverkefnið sem unnið var á þeim tíma sem áfanginn stóð  fyrir kennara  og samnemendum og færði rök fyrir úrlausnarleiðum sínum.

Ljósmyndaskólinn
Opnunartími skrifstofu
Virka daga 09:00 – 16:00
Lokað er í júlí og á almennum frídögum
Gagnlegar upplýsingar
Önnur gögn
Jafnréttisstefna
Móttökuáætlun
Áætlun gegn einelti, ofbeldi og áreitni
Viðbrögð við vá
Rýmingaráætlun
Persónuverndarstefna