LJSA4SS02 Ljósmyndasaga, 2. hluti. Stefnur og straumar í samtímaljósmyndun

Markmið áfangans er að kynna nemendum helstu meginstrauma í listrænni samtímaljósmyndun. Einkum er horft til þriggja síðustu áratuga og alþjóðlegra hræringa en einnig eru tekin dæmi af íslenskri listsköpun með ljósmyndamiðlinum. Nemendur kynnast helstu birtingarmyndum samtímaljósmyndunar og þeim leiðum sem listamönnum eru færar til að kynna og birta verk sín.

Í lok áfangans eiga nemendur að þekkja helstu áherslur, aðferðir og nálgun í samtímaljósmyndun og tengingar við aðra listmiðla á heimsvísu. Þeir þurfa að geta nefnt dæmi úr listheimi samtímans á Íslandi. Nemendur skrifa ritgerð um tvo listamenn að eigin vali. Auk skyldulesefnis vísar kennari á ítarefni í upphafi áfangans.

Fyrirlestrar: 20 stundir.

Eigin vinna: 28 stundir.

Námsmat: Ritgerð.

Skyldulesefni:

  • Cotton, CharlotteThe Photograph as Contemporary Art.Thames&Hudson.
Ljósmyndaskólinn
Opnunartími skrifstofu
Virka daga 09:00 – 16:00
Lokað er í júlí og á almennum frídögum
Gagnlegar upplýsingar
Önnur gögn
Jafnréttisstefna
Móttökuáætlun
Áætlun gegn einelti, ofbeldi og áreitni
Viðbrögð við vá
Rýmingaráætlun
Persónuverndarstefna
Umhverfisstefna
Stefnur og viðbragðsáætlanir
Ársreikningar og skýrslur
Ársreikningar og skýrslur