VINF4VI04 Vinnustofur

Vinnustofurnar eru starfsvettvangur nemenda og gestakennara sem allir eru starfandi ljósmyndarar/listamenn. Vinna þeir með nemendum í afmarkaðan tíma. Í vinnustofum eru tekin fyrir ýmis verkefni sem tengjast listsköpun, s.s. hugmyndavinna, rannsóknir og mismunandi aðferðir og tækni.

Tvær vinnustofur eru í þessum áfanga sem hvor um sig er 2 Fein.

Vinnustofukennarar ráðleggja lesefni og annað námsefni hverju sinni sem hentar heildarviðfangsefni vinnustofunnar og/eða verkefnum einstakra nemenda.

Markmið áfangans er að að opna augu nemenda fyrir því hvernig nota má ljósmyndun á mismunandi hátt í listrænum tilgangi og að þjálfa þá í skapandi starfi með miðilinn. Enn fremur er markmiðið að ýta undir sköpunarkraft nemenda og að leitast við að opna þeim nýjar leiðir í persónulegri tjáningu.

Í lok áfangans hafa nemendur kynnst því að starfa með ólíkum listamönnum. Þeir hafa kynnst mismunandi hugmyndum, vinnubrögðum og aðferðum í listsköpun og aukið við skilning sinn á fjölþættri notkun ljósmyndamiðilsins til tjáningar og sköpunar.

Vinnustofurnar eru fjölbreyttar að formi og geta samanstaðið af: fyrirlestrum, hóptímum, einkatímum, sýnikennslu, vettvangsferðum og verklegum æfingum: 60 stundir.

Eigin verkefnavinna: 36 stundir.

Námsmat: verkefni, vinnubækur og virkni í tímum.

Ljósmyndaskólinn
Opnunartími skrifstofu
Virka daga 09:00 – 16:00
Lokað er í júlí og á almennum frídögum
Gagnlegar upplýsingar
Umsóknarfrestur rennur út 5. júlí