NSL1 – Önn 2

720 námsstundir. Fyrirlestrar/málstofa, vettvangsferðir, hóptímar, einkatímar og sjálfstæð verkefnavinna. 357 stundir. Sjálfstæð vinna, 363 stundir.

Helstu námsþættir og áherslur

Markmið annar er að nemendum aukist færni í flestum þeim grundvallarþáttum ljósmyndunar sem þegar hafa verið kynntir. Áfram er hnykkt á vinnubrögðum og skilningi á ólíkum úrlausnarefnum í stafrænni ljósmyndun og nemendur þjálfaðir í því að nýta möguleika tækninnar til að ná fram tilætluðum áhrifum við úrlausn ólíkra verkefna.

Lögð er áhersla á að kenna mismunandi aðferðir við vinnu í myndveri (stúdíói) og  að æfa enn frekar almenn vinnubrögð. Nemendur fá þjálfun í því að beita mismunandi tækni við lýsingu, glíma við flóknari lýsingaverkefni og markmiðið að þeir nái tökum á að nota mismunandi lýsingu í myndveri með ólíkum gerðum af ljósum og flössum.

Mikil áhersla er á frekari þjálfun í stafrænni ljósmyndun, vinnu með myndvinnsluforrit og að vinna myndir fyrir prentun. Nemendur læra að ganga frá ljósmyndum sínum til mismunandi tegundar prentunar og þurfa að þekkja litastjórnunarkerfi, myndvinnsluferli og helstu þætti prentferlisins.

Áhersla er á að nemendur hljóti frekari þjálfun í skapandi myrkraherbergisvinnu, sem og frágangi og uppsetningu á handprentuðum ljósmyndum.

Lögð er áhersla á aukið sjálfstæði nemenda í öllum þessum námsþáttum á þessari seinni önn námsbrautarinnar.

Nemendur halda áfram að tileinka sér aðferðir til að þróa og halda utan um hugmyndavinnu og eru krafðir um að nýta sér slíkt verklag í öllu námi við skólann. Þeir læra einnig mynduppbyggingu, skapandi beitingu myndmáls, táknfræði og túlkun myndmáls og fá þjálfun í greiningu og lestri myndverka. Fjallað er um ljósmyndina sem miðil í samhengi við sögu hugmyndaþróunar og stefnur og strauma í listasögu og einnig er nemendum kynnt ólík virkni mismunandi samfélagsmiðla og möguleikar þeirra til kynningar.

Í vinnustofum fá nemendur innsýn í ólíka nálgun á ljósmyndamiðilinn undir handleiðslu gestakennara sem allir eru starfandi ljósmyndarar/listamenn. Þar eru tekin fyrir margs konar verkefni sem tengjast listsköpun og nemendur fá innsýn í mikilvægt hlutverk ljósmyndarinnar í samtímalist.

Alla önnina er áhersla lögð á að hvetja nemendur til þess að nýta sér allar aðferðir og þekkingu til tjáningar á persónulegan máta og til að nálgast hvert verkefni með skapandi hugsun að leiðarljósi. Sömuleiðis er mikilvægi skipulagðra vinnubragða brýnt fyrir þeim.

Í lok annar gera nemendur verkefni sem samþættir alla námsþætti námsbrautarinnar. Það er jafnframt þjálfun í ferlinu „frá hugmynd til fullbúins verks“ þar sem hver nemandi vinnur eigið efni til sýningar en undir handleiðslu kennara.  Afraksturinn er sýndur á Uppskeruhátíð  skólans í maí.

Markmið í lok annar:

  • Að nemendur hafi hlotið þjálfun í skapandi myrkraherbergisvinnu. Kunni handbragðið við stækkun á fíber pappír, frágang, lagfæringar og uppsetningu á handstækkuðum ljósmyndum og geti unnið sjálfstætt að þessum þáttum.
  • Að nemendur séu færir um að beita mismunandi aðferðum við lýsingu ólíkra verkefna og beitingu mismunandi ljósgjafa við ólíkar aðstæður. Hafi náð góðu valdi á helstu tegundum ljósabúnaðar, geti blandað saman ólíkum ljósgjöfum og skapað mismunandi tegundir lýsinga og andrúmsloft sem henta ólíkum verkefnum og kunni að nota handflöss. Hafi tileinkað sér skipulögð vinnubrögð við myndatökur í myndveri og á vettvangi og geti unnið sjálfstætt að verkefnum.
  • Að nemendur hafi náð góðu valdi á stafrænni ljósmyndun, stafrænni myndvinnslu og notkun myndvinnsluforrits. Einnig að þeir hafi náð góðum tökum á prentun og hafi öðlast þekkingu á helstu þáttum mismunandi prentferlis. Að nemendur séu færir um að vinna sjálfstætt að úrlausn verkefna.
  • Að nemendur hafi almenna yfirsýn um þróun myndlistar. Kunni skil á tengslum ljósmyndarinnar við þá þróun og hafi hlotið innsýn í áhrifamátt ljósmyndarinnar í menningarlegu og sögulegu samhengi.
  • Að nemendur geti greint og fjallað um myndverk út frá sögulegu samhengi og hugmyndalegu inntaki.
  • Að nemendur hafi náð tökum á aðferðum til að þróa hugmyndir sínar og kynna þær.
  • Að nemendur hafi kynnst helstu möguleikum mismunandi samfélagsmiðla til kynningar. Að þeir hafi öðlast þjálfun í því að velja, vinna og birta eigið efni á nemendasvæði á heimasíðu skólans.
  • Að nemendur hafi kynnst ólíkum listamönnum, mismunandi hugmyndum, vinnubrögðum og aðferðum og aukið við skilning sinn á fjölþættri notkun ljósmyndamiðilsins til tjáningar og sköpunar. Hafi fengið innsýn í að ljósmyndamiðillinn er notaður á ólíka vegu í samtímamyndlist og að mismunandi fagurfræðileg og hugmyndafræðileg gildi geta legið að baki notkun ljósmyndar sem listmiðils.
  • Að nemendur hafi samþætt helstu áhersluþætti námsins fyrstu tvær annirnar og hafi undir handleiðslu farið í gegnum ferlið „frá hugmynd til fullbúins verks“. Afrakstur vinnunnar er til sýnis á Uppskeruhátíð skólans að vori.
Ljósmyndaskólinn
Opnunartími skrifstofu
Virka daga 09:00 – 16:00
Lokað er í júlí og á almennum frídögum
Gagnlegar upplýsingar
Umsóknarfrestur rennur út 5. júlí