Samstarf Ljósmyndaskólans og fataverkefnis Rauða krossins – Réttlæti

Samstarf Ljósmyndaskólans og fataverkefnis Rauða krossins.

Hluti af námi nemenda á Námsbraut í skapandi ljósmyndun 1 við Ljósmyndaskólann er áfanginn Að lesa í og skapa ljós. Þar er unnið með eitt meginverkfæri ljósmyndarans ljósið. Nemendur læra þar að lesa í ljós og að beita því við myndatökur, að nota mismunandi ljósgjafa og  blanda saman ólíkum ljósgjöfum.

Áfanginn er í fjórum hlutum og er kenndur af tveimur kennurum auk gestafyrirlesara.

Það er í síðasta hluta áfangans sem nemendur vinna  undir handleiðslu ljósmyndara að þessu samstarfsverkefni með fataverkefni Rauða krossins.

Að þessu sinni leiðbeindi Saga Sig.  nemendum.

Verkefnið er hópaverkefni og felst í því að nota fatnað frá verslunum Rauða krossins í myndatökum, búa til áhugaverðar myndir sem vekja athygli á verkefninu og inntaki þess. Myndirnar eru svo notaðar á vegum Rauða krossins til að vekja athygli á verkefninu.

Með fataverkefni Rauða krossins er verið að gefa fötum nýtt líf, endurnýta, sporna við sóun og með því meðal annars að stemma stigu við hnattrænni hlýnun.

Öll innkoma af sölu á notuðum fatnaði  í verslunum Rauða krossins fer til góðgerðarmála eða hjálparstarfs á vegum Rauða krossins.

Helgi Vignir Bragason instagram: @helgi.vignir, Sigríður Hermannsdóttir, instagram: @sigridurhermannsss og María Björt Ármannsdóttir, instagram: @maria.bjort.armannsdottir unnu verkefni sem þau nefndu Réttlæti.

 RÉTTLÆTI: Verkið Réttlæti er undir áhrifum á tökustaðnum sem að er fyrrum hæstaréttarhús Íslands að Lindargötu 5. Settar eruupp óræðar sviðsmyndir af einstakling í samtali við rýmin sem hún er staðsett í. Myndirnar vekja upp spurningar þar sem einstaklingurinn á myndunum er bæði kvenlæg og karllæg á sinn hátt. Með því að para það við staðsetninguna vekur það athygli á stöðu kvenna í réttarkerfi fortíðar og nútíðar.

/sr.

Ljósmyndaskólinn
Opnunartími skrifstofu
Virka daga 09:00 – 16:00
Lokað er í júlí og á almennum frídögum
Gagnlegar upplýsingar
Önnur gögn
Jafnréttisstefna
Móttökuáætlun
Áætlun gegn einelti, ofbeldi og áreitni
Viðbrögð við vá
Rýmingaráætlun
Persónuverndarstefna